Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh, qua 10 năm thực hiện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động này. Qua đó đã góp phần nâng tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *