Dự kiến đầu tháng 1/2021, CA tỉnh Vĩnh Long bắt đầu cấp CCCD. Thời gian này, lực lượng CA các cấp khẩn trương hoàn thành việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *