Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *