Sáng nay, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp lần thứ ba. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP năm 2016 , thảo luận và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *