Hôm nay, Đảng bộ Thị xã Bình Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo, mở đầu cho đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *