Sáng nay, Học viện Chính trị khu vực 2 phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3), lớp thứ hai, năm 2019.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *