Trong thời gian 10 ngày, các học viên được học về đặc trưng của ngôn ngữ phim điện ảnh và phim truyền hình; phát hiện đề tài, chọn, xử lý đề tài và quá trình từ ý tưởng đến kịch bản hoàn chỉnh; quay phim, ánh sáng; kỹ năng quan sát và tìm hình ảnh từ hiện trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *