Hoạt động du lịch của tỉnh năm 2018 phát triển khá, trong đó du lịch sinh thái miệt vườn được chú trọng. Ước lượng khách du lịch đến tỉnh trong năm 2018 tăng 8% so với năm 2017.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *