Công trình Trung tâm điều dưỡng người có công, với tổng mức đầu tư  trên 71 tỷ đồng, được Bộ Lao động thương binh xã hội ủy quyền cho Sở Lao động thương binh xã hội Vĩnh Long làm chủ đầu tư. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *