Tham gia hội thi có 60 cán bộ Đoàn đến từ 12 đơn vị trực thuộc. Các đội trải qua 5 vòng thi gồm: cán bộ Đoàn viết giỏi, cán bộ Đoàn kiến thức tốt, cán bộ Đoàn đoàn kết cao, cán bộ Đoàn thuyết trình hay và cán bộ Đoàn kỹ năng tài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *