Tham dự giải vô địch bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long năm nay có 9 đội bóng chuyền nam, 4 đội bóng chuyền nữ và 12 đội bóng chuyền hơi nữ của các địa phương và cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Sau 46 trận thi đấu ở 3 nội dung bóng chuyền nam, nữ và bóng chuyền hơi nữ, trong đó lần đầu tiên bóng chuyền hơi nữ đưa vào thi đấu với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *