Đến chiều ngày  26/6, các thí sinh đã hoàn tất ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Tại Vĩnh Long, tình hình thi diễn ra ở 23 điểm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *