Sáng nay (15/7), Huyện uỷ Long Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết việc chỉ đạo thực hiện đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Từ ngày 17/3 đến ngày 10/7, tất cả 34 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Long Hồ đã tổ chức xong đại hội. Trong đó, Đảng bộ Thị Trấn Long Hồ được Tỉnh uỷ Vĩnh Long chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư. Theo đánh giá của Ban Thường vụ huyện uỷ Long Hồ, Đại hội Đảng cấp cơ sở lần này được chuẩn bị khá tốt.

Về văn kiện, Ban chấp hành các Chi, Đảng bộ đánh giá đúng thực chất, nêu rõ ưu, khuyết điểm và có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của cơ quan đơn vị. Báo cáo chính trị có bám sát tình hình thực tế, đánh giá khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, xác định trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để đưa ra các chỉ tiêu hợp lý mang tính khả thi cao trong nhiệm kỳ tới.

Về cơ cấu, chất lượng cấp uỷ khoá mới, tuy còn một số Đảng bộ bầu chức danh chủ chốt không đúng như dự kiến nhưng cơ bản đạt yêu cầu, chất lượng cấp uỷ được nâng lên. Trong tổng số 359 cấp uỷ viên mới, tỷ lệ nữ chiếm hơn 18%; số cấp uỷ viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm hơn 30%; trình độ đại học, cao đẳng, sau đại học chiếm hơn 32%; trình độ chính trị cao cấp chiếm hơn 10%, trung cấp trên 54%.

Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện cũng đã bầu 247 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *