Trên địa bàn huyện Trà Ôn, cơn bão số 16 và mưa dầm nhiều ngày liền đã làm cho nhiều diện tích lúa Đông Xuân sớm trên địa bàn huyện bị đổ ngã, ngập úng, khả năng thiệt hại về năng suất là rất lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *