Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Long Hồ tổ chức về nguồn báo công dâng Bác tại đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *