Huyện Long Hồ hiện còn 1.272 hộ nghèo theo tiêu chí mới và 2.085 hộ cận nghèo. Trong những ngày qua, huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *