UBND xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn vừa tổ chức đón bằng công nhận xã NTM nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *