Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Long hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhân dân Vĩnh Long phấn khởi và tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *