Sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân về danh sách và tóm tắt thành tích của các nghệ nhân mà tỉnh dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2015, sáng nay, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua hội đồng xét chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *