Chiều 22/10, Ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp ban đại diện hội đồng quản trị, quý III năm 2020. Ông Lữ Quang Ngời, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng   Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *