Sáng nay Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm – giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp các thành viên để chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện chương trình giai đoạn 2011-2015. Ông Nguyễn Văn Thanh- phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *