Thực hiện theo đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo quyết định 1956, trong năm 2013  tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng triển khai nhiều lớp dạy nghề cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *