Thông tin về tình hình hạn mặn và những tác hại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, nếu tình hình tiếp tục diễn ra đến tháng 6, toàn bộ vùng ĐBSCL sẽ có khoảng 500.000 ha vụ hè thu không xuống giống được do thiếu nước, chiếm 30% tổng diện tích canh tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *