Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, ĐBSCL hiện có gần 9.600 ha lúa bị rầy nâu gây hại, tăng 1.054 ha so tuần trước; kế đến là bệnh đạo ôn gây nhiễm hơn 18.300 ha, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10-15% đối với bệnh đạo ôn lá và từ 5-8% đối với bệnh đạo ôn cổ bông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *