Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, từ đầu năm đến nay, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần vào sự thành công của hội thi cấp tỉnh, được khai mạc vào sáng mai 1/12/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *