Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Dược (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *