Sáng 30/11, Sở Khoa học công nghệ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo Khoa học ứng dụng và Phát triển công nghệ trong thời đại công nghiệp lần thứ tư tỉnh Vĩnh Long. Nhiều gợi mở các hướng đi, kế hoạch cụ thể  được đề xuất tại hội  thảo nhằm giúp Vĩnh Long ứng dụng và phát triển công nghệ cho các mục tiêu trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *