Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học đóng góp cho hồ sơ di tích Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, với sự tham dự của nhiều cán bộ cách mạng lão thành, các nhân chứng lịch sử từng tham gia sự kiện chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *