Sáng nay, Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện BìnhTân tổ chức Hội thảo khoa học “ Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và liên kết tiêu thụ khoai lang Bình Tân”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *