Chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *