Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *