Chiều nay, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo chuyên đề Về các mô hình tổ chức thực hiện quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và các mô hình khởi nghiệp hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *