Thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, sáng nay, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu, cây – con làm thuốc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *