Những năm gần đây, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *