Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất  thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *