Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về việc “tăng cường tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Hội châm cứu các cấp trong tỉnh”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *