Tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương vừa khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2020 cho cán bộ làm công tác văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *