Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về giải quyết việc làm-giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Đồng chí Trương Văn Sáu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *