Sáng nay, Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội học tập tỉnh Vĩnh Long tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” trên địa bàn tỉnh. Nhiều mục tiêu quan trọng của đề án đã được thực hiện đạt kết quả cao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *