Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, nhiều năm qua tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào dân vận khéo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *