Nhằm phần chung tay xây dựng nông thôn mới, năm qua Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với chung tay xây dựng nông thôn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *