Sau khi ra mắt Ban sáng lập quỹ học bổng Võ Văn Kiệt vào giữa tháng 9/2009, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long đã quyết định xét cấp học bổng này cho 300 sinh viên trong tỉnh ngay trong năm học 2009-2010.

Học bổng Võ Văn Kiệt dành cho những học sinh, sinh viên thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo nhưng hiếu học, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long

Quỹ học bổng Võ Văn Kiệt được thành lập nhằm cổ động, khuyến khích và hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo trong tỉnh vượt khó, tạo điều kiện thuận lợi để các em hoàn thành chương trình phổ thông, tiếp tục học lên trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng, đại học, góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Học bổng Võ Văn Kiệt dành cho những học sinh, sinh viên thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo nhưng hiếu học, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long và được xếp loại học lực từ khá trở lên. Mỗi suất học bổng dành cho học sinh tiểu học và THCS là 600.000 đồng, học sinh THPT là 800.000 đồng và sinh viên là 1.000.000 đồng.

Năm học 2009-2010, Hội Khuyến học tỉnh chỉ cấp học bổng Võ Văn Kiệt cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai. Lễ trao học bổng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/11 sắp tới.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *