Năm 2020, mạng lưới hội khuyến học các cấp tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh đã xây dựng được 18.850 tổ chức hội với hơn 358.000 hội viên, chiếm 34% dân số tỉnh. Trong năm, các cấp hội vận động quỹ khuyến học, khuyến tài hơn 51,7 tỷ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *