Hội khuyến học cơ sở – Sở Giao thông vận tải cũng tổ chức buổi họp mặt biểu dương khen thưởng con cán bộ công nhân viên chức học giỏi năm học 2014-2015 vào sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *