Sáng 16/10, hội khuyến học khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025, hội khuyến học khối cơ quan tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các mô hình: đơn vị học tập, công dân học tập; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập; phấn đấu 95% tổ chức hội đạt chuẩn thi đua gắn với công nhận đơn vị học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *