Sau 5 năm tiến hành vận động, sáng nay, Hội khoa học lịch sử tỉnh Vĩnh Long chính thức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Bách Khoa, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *