Tại Vĩnh Long, từ năm 2012 tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong được thành lập, đến nay, Hội đã tập hợp được hơn 500 cựu thanh niên xung phong tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *