Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Vĩnh Long không chỉ gương mẫu đi đầu mà còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động chung sức xây dựng NTM.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *