Hội Chữ Thập đỏ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm – một trong những đơn vị điển hình trong công tác vận động nguồn lực trợ giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *