Hội chợ Công thương ĐBSCL – Vĩnh Long 2015 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại Khu Du lịch Trường An, thành phố Vĩnh Long. Đây là hội chợ với qui mô cấp vùng do Vĩnh Long đăng cai tổ chức và thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *